طرح: میلاد کمالی

 سفارش: -

دوستان همه‌ی ما به هر نحوی، با هر طرز فکری که داریم، مدیون شهدا هستیم. شهدا رو فراموش نکنیم.

دلنوشته‌ی فرزند شهید، آقای ایمان قاسمی:

🖤به بهانه روز پدر... تقدیم به پدری که ندارم🖤

شانس دیدنت را هر روز ندارم🖤
وقتی دلم هوایت را میکند حق شنیدن صدایت را ندارم🖤
وقت هایی که روحم درد دارد ومی‌شکند
شانه هایت را برای گریستن ندارم🖤
وقت دلتنگی هایم آغوشت رابرای آرام شدن ندارم🖤
همه وجودمی ولی هیچ جای زندگیم ندارمت